Hạt giống rau ăn lá, chất lượng cực tốt

Hạt giống rau ăn lá

Hạt giống rau ăn lá, hạt giống hoa màu tốt năng suất cao

Trang : [1]

Được lựa chọn các giống rau ăn lá, hạt giống hoa màu tốt năng suất chất lượng cao, tỷ lệ nảy mầm trên 90%

Mùa này trồng giống rau gì?

Thời vụ ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng rau. Gieo trồng rau màu đúng thời vụ giúp cây trồng phát triển tốt hơn, phẩm chất cao hơn đồng thời tránh được nhiều sâu hại so với trồng trái vụ.

Mời bạn tham khảo lịch gieo trồng 12 tháng các loại rau màu