Hạt giống đậu rồng

Hạt giống đậu rồng

Hạt giống đậu rồng

Giá: 12,000 VND

Đặt Hàng
Đậu rồng sinh trưởng tốt ở mọi thời vụ, khả năng phân nhánh rất mạnh cho năng suất cao và thời gian thu hoạch kéo dài

Thời vụ: Trồng quanh năm

Mật độ gieo: 100 - 150g cho 1000m2

Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746