Hạt giống đậu bắp

Hạt giống đậu bắp

Hạt giống đậu bắp

Giá: 12,000 VND

Đặt Hàng
Đậu bắp cho thời gian thu hoạch sớm sau 40-45 ngày trồng, có thể trồng quanh năm

Thời vụ: Trồng quanh năm

Mật độ gieo: 250 - 300g cho 1000m2

Hoặc hàng cách hàng 80cm, cây cách cây 40-50cm

Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746