Hạt giống ớt chỉ thiên

Hạt giống ớt chỉ thiên

Hạt giống ớt chỉ thiên

Giá: 15,000 VND

Đặt Hàng

Trọng lượng: 1 gram

Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746