Hạt giống bí ngồi vàng

Hạt giống bí ngồi vàng

Hạt giống bí ngồi vàng

Giá: 25,000 VND

Đặt Hàng

Gói 10 hạt

Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746