Hạt giống đậu đũa

Hạt giống đậu đũa

Hạt giống đậu đũa

Giá: 10,000 VND

Đặt Hàng
Đậu đũa cho quả dài và năng suất, thời gian thu hoạch 55-60 ngày sau khi gieo

Mật độ gieo: 1.2-1.3kg cho 1000m2

Hoặc gieo trồng hàng cách hàng 120cm, gốc cách gốc 40cm

Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746