Hạt giống rau dền đỏ

Hạt giống rau dền đỏ

Hạt giống rau dền đỏ

Giá: 10,000 VND

Đặt Hàng
Rau dền đỏ đóng gói 50g, có thể trồng quanh năm. Chất lượng hạt đảm bảo nảy mầm trên 95%. Mật độ gieo sạ 200-300g/1000M2, gieo cấy 70-100g/1000M2
Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746

 

Đặc tính hạt giống rau dền đỏ

- Rau dền đỏ có thể trồng quanh năm.

- Nảy mầm sau 3-4 ngày. Thời gian thu hoạch sau 30-35 ngày

- Mật độ gieo cho 1000M2: 200g-300g cho gieo sạ, 80-100g cho gieo cấy

Thông tin này có thú vị?