Xem giỏ hàng      0975.241188 - bấm để gọi
Chậu ghép trồng rau 40

Chậu ghép trồng rau 40

Lắp ghép các miếng ghép để cho ra các chậu trồng cây phù hợp với nhu cầu sử dụng với chậu trồng cây lắp ghép thông minh 40cm. Chậu không hạn chế số lượng miếng ghép giúp bạn có thể ghép được mọi kích thước theo yêu cầu

46,000 ₫ + 23,000₫ phí vận chuyển

Vui lòng chọn kiểu loại

Chậu ghép trồng rau 40 Chậu ghép trồng rau sạch 40x40x22cm (Mã: CG111) Chậu thông minh lắp ghép 80x40x22cm (Mã: CG211) Chậu thông minh lắp ghép 120x40x22cm (Mã: CG311) Chậu thông minh lắp ghép 160x40x22cm (Mã: CG411) Chậu thông minh lắp ghép 200x40x22cm (Mã: CG511) Chậu lắp ghép thông minh 240x40x22cm (Mã: CG611) Chậu thông minh lắp ghép 80x80x20cm (Mã: CG221) Chậu thông minh lắp ghép 120x80x22cm (Mã: CG321) Chậu lắp ghép thông minh 160x80x22cm (Mã: CG421) Chậu lắp ghép trồng rau 200x80x22cm (Mã: CG521) Chậu thông minh lắp ghép 120x120x22cm (Mã: CG331) Chậu lắp ghép trồng rau 160x120x22cm (Mã: CG431) Chậu ghép trồng rau sạch 40x40x40cm (Mã: CG112) Chậu thông minh lắp ghép 80x40x40cm (Mã: CG212) Chậu thông minh lắp ghép 120x40x40cm (Mã: CG312) Chậu lắp ghép trồng rau 160x40x40cm (Mã: CG412) Chậu lắp ghép trồng rau 200x40x40cm (Mã: CG512) Chậu thông minh lắp ghép 80x80x40cm (Mã: CG222) Chậu thông minh lắp ghép 120x80x40cm (Mã: CG322) Chậu ghép trồng rau 160x80x40cm (Mã: CG422) Chậu ghép trồng rau 200x80x40cm (Mã: CG522) Chậu thông minh lắp ghép 40x40x58cm (Mã: CG113) Chậu ghép chân cao 80x40x40cm (Mã: CGCC211) Chậu ghép có chân 120x40x40cm (Mã: CGCC312) Chậu ghép có chân 200x40x40cm (Mã: CGCC512) Chậu thông minh lắp ghép 80x40x76cm (Mã: CGCC214) Chậu thông minh lắp ghép 120x40x76cm (Mã: CG314) Chậu thông minh lắp ghép 160x40x76cm (Mã: CG414) Chậu ghép 2 tầng 200x40x76cm (Mã: CG524) Đế chậu ghép 40x40cm Vách chậu ghép 40x40cm Cột chậu ghép 40x40cm Bịt cột chậu ghép 40x40cm Bịt thoát nước chậu ghép 40x40cm Bịt vách chậu ghép 40x40cm

Hotline: 0933-722746

Kios 35, tòa nhà CT10C, KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội.Xem dẫn đường
TT PHÂN LOẠI GIÁ BÁN THAO TÁC
1 Chậu ghép trồng rau 40 46,000 Đặt Hàng
2 Chậu ghép trồng rau sạch 40x40x22cm (Mã: CG111) 147,000 Đặt Hàng
3 Chậu thông minh lắp ghép 80x40x22cm (Mã: CG211) 266,000 Đặt Hàng
4 Chậu thông minh lắp ghép 120x40x22cm (Mã: CG311) 386,000 Đặt Hàng
5 Chậu thông minh lắp ghép 160x40x22cm (Mã: CG411) 505,000 Đặt Hàng
6 Chậu thông minh lắp ghép 200x40x22cm (Mã: CG511) 625,000 Đặt Hàng
7 Chậu lắp ghép thông minh 240x40x22cm (Mã: CG611) 744,000 Đặt Hàng
8 Chậu thông minh lắp ghép 80x80x20cm (Mã: CG221) 453,000 Đặt Hàng
9 Chậu thông minh lắp ghép 120x80x22cm (Mã: CG321) 640,000 Đặt Hàng
10 Chậu lắp ghép thông minh 160x80x22cm (Mã: CG421) 826,000 Đặt Hàng
11 Chậu lắp ghép trồng rau 200x80x22cm (Mã: CG521) 1,013,000 Đặt Hàng
12 Chậu thông minh lắp ghép 120x120x22cm (Mã: CG331) 894,000 Đặt Hàng
13 Chậu lắp ghép trồng rau 160x120x22cm (Mã: CG431) 1,147,000 Đặt Hàng
14 Chậu ghép trồng rau sạch 40x40x40cm (Mã: CG112) 220,000 Đặt Hàng
15 Chậu thông minh lắp ghép 80x40x40cm (Mã: CG212) 386,000 Đặt Hàng
16 Chậu thông minh lắp ghép 120x40x40cm (Mã: CG312) 552,000 Đặt Hàng
17 Chậu lắp ghép trồng rau 160x40x40cm (Mã: CG412) 718,000 Đặt Hàng
18 Chậu lắp ghép trồng rau 200x40x40cm (Mã: CG512) 885,000 Đặt Hàng
19 Chậu thông minh lắp ghép 80x80x40cm (Mã: CG222) 617,000 Đặt Hàng
20 Chậu thông minh lắp ghép 120x80x40cm (Mã: CG322) 853,000 Đặt Hàng
21 Chậu ghép trồng rau 160x80x40cm (Mã: CG422) 1,086,000 Đặt Hàng
22 Chậu ghép trồng rau 200x80x40cm (Mã: CG522) 1,304,000 Đặt Hàng
23 Chậu thông minh lắp ghép 40x40x58cm (Mã: CG113) 292,000 Đặt Hàng
24 Chậu ghép chân cao 80x40x40cm (Mã: CGCC211) 308,000 Đặt Hàng
25 Chậu ghép có chân 120x40x40cm (Mã: CGCC312) 448,000 Đặt Hàng
26 Chậu ghép có chân 200x40x40cm (Mã: CGCC512) 729,000 Đặt Hàng
27 Chậu thông minh lắp ghép 80x40x76cm (Mã: CGCC214) 609,000 Đặt Hàng
28 Chậu thông minh lắp ghép 120x40x76cm (Mã: CG314) 885,000 Đặt Hàng
29 Chậu thông minh lắp ghép 160x40x76cm (Mã: CG414) 1,162,000 Đặt Hàng
30 Chậu ghép 2 tầng 200x40x76cm (Mã: CG524) 1,439,000 Đặt Hàng
31 Đế chậu ghép 40x40cm 69,000 Đặt Hàng
32 Vách chậu ghép 40x40cm 13,000 Đặt Hàng
33 Cột chậu ghép 40x40cm 5,500 Đặt Hàng
34 Bịt cột chậu ghép 40x40cm 1,000 Đặt Hàng
35 Bịt thoát nước chậu ghép 40x40cm 500 Đặt Hàng
36 Bịt vách chậu ghép 40x40cm 1,000 Đặt Hàng

Các loại Chậu ghép trồng rau 40 hiện có

Chậu ghép trồng rau sạch 40x40x22cm (Mã: CG111) chỉ với 147,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 80x40x22cm (Mã: CG211) chỉ với 266,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 120x40x22cm (Mã: CG311) chỉ với 386,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 160x40x22cm (Mã: CG411) chỉ với 505,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 200x40x22cm (Mã: CG511) chỉ với 625,000 đ

Chậu lắp ghép thông minh 240x40x22cm (Mã: CG611) chỉ với 744,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 80x80x20cm (Mã: CG221) chỉ với 453,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 120x80x22cm (Mã: CG321) chỉ với 640,000 đ

Chậu lắp ghép thông minh 160x80x22cm (Mã: CG421) chỉ với 826,000 đ

Chậu lắp ghép trồng rau 200x80x22cm (Mã: CG521) chỉ với 1,013,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 120x120x22cm (Mã: CG331) chỉ với 894,000 đ

Chậu lắp ghép trồng rau 160x120x22cm (Mã: CG431) chỉ với 1,147,000 đ

Chậu ghép trồng rau sạch 40x40x40cm (Mã: CG112) chỉ với 220,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 80x40x40cm (Mã: CG212) chỉ với 386,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 120x40x40cm (Mã: CG312) chỉ với 552,000 đ

Chậu lắp ghép trồng rau 160x40x40cm (Mã: CG412) chỉ với 718,000 đ

Chậu lắp ghép trồng rau 200x40x40cm (Mã: CG512) chỉ với 885,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 80x80x40cm (Mã: CG222) chỉ với 617,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 120x80x40cm (Mã: CG322) chỉ với 853,000 đ

Chậu ghép trồng rau 160x80x40cm (Mã: CG422) chỉ với 1,086,000 đ

Chậu ghép trồng rau 200x80x40cm (Mã: CG522) chỉ với 1,304,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 40x40x58cm (Mã: CG113) chỉ với 292,000 đ

Chậu ghép chân cao 80x40x40cm (Mã: CGCC211) chỉ với 308,000 đ

Chậu ghép có chân 120x40x40cm (Mã: CGCC312) chỉ với 448,000 đ

Chậu ghép có chân 200x40x40cm (Mã: CGCC512) chỉ với 729,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 80x40x76cm (Mã: CGCC214) chỉ với 609,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 120x40x76cm (Mã: CG314) chỉ với 885,000 đ

Chậu thông minh lắp ghép 160x40x76cm (Mã: CG414) chỉ với 1,162,000 đ

Chậu ghép 2 tầng 200x40x76cm (Mã: CG524) chỉ với 1,439,000 đ

Đế chậu ghép 40x40cm chỉ với 69,000 đ

Vách chậu ghép 40x40cm chỉ với 13,000 đ

Cột chậu ghép 40x40cm chỉ với 5,500 đ

Bịt cột chậu ghép 40x40cm chỉ với 1,000 đ

Bịt thoát nước chậu ghép 40x40cm chỉ với 500 đ

Bịt vách chậu ghép 40x40cm chỉ với 1,000 đ

Đọc thêm Chậu nhựa trồng rau - 15 chủng loại chậu trồng rau chuyên dụng để biết thêm về: Chậu trồng rau. Chậu nhựa trồng rau: Bảng giá 15 chủng loại chậu trồng rau chuyên dụng, sử dụng loại nhựa bền nhẹ và an toàn


Địa chỉ cửa hàng: Kios 35, tòa nhà CT10C, KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội.Xem dẫn đường
 
Gửi giấy mời, báo giá đại lý, xin gửi vào email trongraudothi@gmail.com

 

Thông tin này có thú vị?

TRONGRAUDOTHI.COM 2018 COPYRIGHT BY TRỒNG RAU ĐÔ THỊ - TRỒNG RAU SẠCH TẠI NHÀ DMCA.com Protection Status
?