Mũi khoét tùy chỉnh kích thước

Mũi khoét tùy chỉnh kích thước

Mũi khoét tùy chỉnh kích thước

Giá: 120,000 VND

Đặt Hàng
Cho phép điều chỉnh đường kính lỗ cắt, sử dụng cắt các lỗ kích thước từ 34 trở lên
Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746