Dây nhựa PA, nhựa PE

Dây nhựa PA, nhựa PE

Dây nhựa PA, nhựa PE

Giá: 78,000 VND

Đặt Hàng
Sử dụng dây nhựa PE cho chằng buộc giàn leo. Kích thước 1.8 li hoặc 2.5 li

Nhựa PE, kích thước 1.8 hoặc 2.5 li

Nhựa PA kích thước 2.6 li

Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746