Dây chằng mái nhà kính 1.6

Dây chằng mái nhà kính 1.6

Dây chằng mái nhà kính 1.6

Giá: 320,000 VND

Đặt Hàng
Cuộn 200M dây chằng mái nhà kính, độ dày 1.6mm

Dày: 1.6 li

Độ dài: 200M

Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746

 

Dây chằng mái nhà kính, cuộn dài 200M dày 1.6mm

Thông tin này có thú vị?