Cút chuyển 21-16mm

Cút chuyển 21-16mm

Cút chuyển 21-16mm

Giá: 3,000 VND

Đặt Hàng
Cút chuyển 21 - 16mm dùng để nối ống mềm 16mm- loại ống phổ biến trong hệ thống tưới nhỏ giọt - với khớp nối PVC ren trong 21mm.
Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746