Mũi khoét 20

Mũi khoét 20

Mũi khoét 20

Giá: 20,000 VND

Đặt Hàng
Mũi khoét kích thước 20, có thể dùng để tạo đường nước nối giữa các ống thủy canh
Giúp chúng tôi quản lý chất lượng tốt hơn, sử dụng nút đặt hàng bên cạnh 

Hỗ trợ khách hàng:

Kinh doanh: 0946 657 082
Tư vấn kỹ thuật: 0933 722 746